+420 222 222 222 ; info@viktoria-tabor.cz

SK VIKTORIA TÁBOR

Sportovní
gymnastika

Harmonizační
cvičení žen

Dětský
klub HOPÍK

Fresh
Dance

Rekreační
tělovýchova

Silvestrovský běh

  • Oficiální název: Silvestrovský běh ulicemi města Soběslavi
  • Pořadatel: SK VIKTORIA Tábor a VETERAN CAR CLUB Soběslav
  • Trať: START + CÍL na náměstí Republiky, Soběslav u občerstvení SOSTÁNEK;

Závod probíhá ulicemi nám. Republiky – Petra Voka – Na Solinách – Na Pršíně – Školní náměstí – Horní příkopy – Dolní příkopy – Protifašistických bojovníků – nám. Republiky

  • Délka: délka v metrech odpovídá právě končícímu letopočtu – 2022 m
  • Povrch trati: asfaltová silnice
  • Termín závodu: 30. 12. 2023

PREZENCE účastníků – 30. 12. 2023 děti od 21:30 hod., dospělí od 22:30 hod. do 23:45 hod.

START  děti  do 10 let 30. 12. 2023 ve 22:00 hod., děti 11 – 14 let 22:15 hod.

dospělí a družstva 30. 12. 2023 ve 24:00 hod. resp. na Silvestra 31. 12. 2023 v 0:00 hod.


Startovné pro rok 2023:

  • 200,- Kč při registraci předem na webových stránkách (do 29.12.2023)
  • 250,- Kč při registraci 30.12.2023 na místě
  • děti a důchodci 50,- Kč na www a 150,- Kč na místě

Závod probíhá za normálního silničního provozu. Každý účastník při prezenci v rámci přihlášky podepisuje, že si je vědom této skutečnosti a závod absolvuje na vlastní riziko.

U dětí mladších 15 let podepisuje toto prohlášení jejich zákonný zástupce.

Bez tohoto ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ se účastníci závodu nemohou zúčastnit.


Kontakt: Ing. Petr Čáp, mobil: +420 603 899 401, e-mail: petr.cap@dbd.cz

Přihlášení: formulář

Výsledky: odkaz bude doplněn

Předchozí akce: viz další e-maily s fotografiemi a názvy akcí

Program

37. Silvestrovský běh ulicemi města Soběslavi 2023

21:00 kulturní a sportovní doprovodný program – zahájení

21:30 prezentace kategorií dětí do 10 let a 11 – 14 let

22:00 START DĚTí do 10 let

22:15 START závodu DĚTí 11 – 14 let

22:45 vyhlášení vítězů dětských kategorií

24:00 START hlavního závodu

00:30 ukončení závodu

01: 00 vyhlášení výsledků muži / ženy / družstva

01: 30 rozloučení s běžeckým rokem

Po celou dobu akce bude na náměstí probíhat doprovodný program. V cíli je pro závodníky zajištěno občerstvení a originální medaile, diplomy a věcné ceny pro 1.–3. běžce v každé kategorii, odměna pro všechny běžce v dětské kategorii.

Videozáznam 2021